BÖCKER FÖR HJÄRTA OCH HJÄRNA

Lättlästa småskrifter som tar upp frågor som känns angelägna för vår tids människor

 

Dessa småskrifter, som lämpar sig för masspridning, har fått stor uppskattning för både sitt intressanta innehåll och den trevliga layouten. Kortfattat tar författaren fram saker till stöd för klassisk kristendom och med sunt förnuft och slående exempel från naturen och vetenskapen visar han på trovärdigheten i den kristna tron. Alla tre ovanstående skrifter kostar 29 kr/st. Sänkt pris vid större upplagor!

JOHN LENNOX I EN DEBATT MED RICHARD DAWKINS

”Prof. Anthony Flew var en känd förespråkare för ateism tills han en dag plötsligt kom fram till att ateismen inte längre var hållbar” (se boken "Ateisten som ändrade sig").

MATS MOLENS SIDA

ANDERS GÄRDEBORNS SIDA

KONTAKTA OSS

Postadress: Åkroksgatan 1, 283 36 OSBY

Telefon: 070-228 10 32

Geovetaren Mats Molén om ”Ateisten som ändrade sig”

 

Johnny Bergman har kommit med ytterligare en småskrift om tro och vetande. Bergman är journalist och kan skriva på ett enkelt och lättfattligt sätt.

I denna skrift beskrivs varför en av världens främsta ateister, professor Anthony Flew, började tro på Gud.

En annan vetenskapsman, astronomen professor Fred Hoyle övergav också sin ateism och började tro på Gud.

Skriften avslutas med några diskussioner om varför Gud finns – totalt 10 små avsnitt i hela boken. Lämplig som underlag för diskussioner om vetenskap och Gud.

Geovetaren Mats Molén om

”Slump eller Intelligent Design?”

 

Denna skrift tillkom efter en debatt i en kyrka – för eller emot Darwin. Skriven med ett enkelt språk och tar upp mängder av fantastiska skapelser i naturen. Det är DNA, bin, bakteriemotorer, flyttfåglar, ålar och många andra varelser och funktioner.

Slutsatsen, som illustreras mycket väl med en diskussion mellan den berömde kristne forskaren Isaac Newton och en av Newtons vänner som var ateist, är att det måste finnas en intelligent skapare bakom världen! Denna lilla bok passar bra som en första liten tankeställare – finns det en skapare eller inte?