Bankeryds Brass och BrassNytt

Här kan ni få lyssna till 6 musikstycken från vår senaste konsert:

Det är följande: 1. Bereden väg (0.00-2.09)  2. Gå Sion din konung (2.10-5.45) 3. Koppången (5.50-8.26)

4. Ärans konung (8.31-11.36)  5. Ett litet barn (11.38-13.39)  6. Gläd dig du Kristi brud (13.40-15.42).

                                  Bankeryds Brass spelar under julveckan 2022.