PREDIKNINGAR

Predikningar och närradioprogram

Lyssna, ladda hem eller beställ dem!

HÄSSLEHOLMS NÄRRADIO

För människor som av olika anledningar inte kan besöka en gudstjänst kan det vara värdefullt att få ta del av dessa inspelningar från gudstjänster och närradioprogram.


Huvuddelen av inspelningarna på denna sida har antingen gjorts i samband med gudstjänster i södra Sverige eller vid närradioinspelningar från Hässleholms närradio.


För de som är intresserade av att ta del av dem, finns möjligheten att antingen lyssna på dem direkt på hemsidan, ladda ner dem som mp3-filer eller beställa dem som audiofiler på CD-skivor.

PERSONER SOM INSPIRERAT MIG

WILBUR M. SMITH

1894 – 1976


Lyssna här!

HARRY RIMMER

1890 – 1952


Lyssna här!

CLOVIS G. CHAPPELL

1882 – 1972

Harry Rimmer var en lysande debattör som blev väldigt populär och omtyckt för sin slagfärdighet i talarstolen. Han debatterade gärna med liberalteologer, ateister och evolutionister. Kunde ståta med tre olika doktorsgrader i teologi och naturvetenskap.


Men allra mest tyckte han om att undervisa på universitet och gymnasieskolor, där han vann ungdomarnas och studenternas hjärtan med sin trosstärkande, apologetiska framställning.


Rimmer var främst resande evangelist, men tog också tjänst som presbyteriansk pastor, bl.a. i Duluth. Som författare skrev han en mängd viktiga böcker, bl.a. The Magnificense of Jesus, From Cana to Calvary, Calvary, Flying Worms, The Golden Text for today, Seven Wonders of the Wonderful Word, That´s a Good Question, The Harmony of Science and Scripture och många fler.

Clovis Chappell var metodistpastor och hade flera tjänster fram till sin pensionering 1949. Efter det reste han över hela kontinenten dit han blev inbjuden att tala.


Han skrev ett 35-tal böcker med predikningar som behandlade ämnen som låg i tiden och berörde människors grundläggande behov. Ofta ställde han stora och viktiga frågor genom en sorts dialog med åhörarna, som han sedan gav svar på. Typiskt för honom var också att använda sig av exempel och illustrationer för att förklara olika påståenden och lärosatser.


Några av böckerna han skrivet är Questions Jesus asked, Surprises in the Bible, Faces about the Cross, The Seven Words, If I were Young, Living Zestfully, The Sermon on the Mount, Evangelistic Sermons, Chappell´s Special Day Sermons, Sermons on the Lord´s Prayer.

Under 1900-talets senare del var Dr Wilbur Smith en av de mest betydelsefulla bibellärarna i den engelskspråkiga världen. Han undervisade som lärare vid flera teologiska seminarier, bl.a. Fuller Theological Seminary, Moody Bible Institute och Trinity Divinity School. Parallellt med detta var han presbyteriansk pastor i Kalifornien, Illinois och Texas.


Flera av hans böcker är mycket intressanta och har fått stor betydelse för både teologistuderanden och vanliga bibelläsare. Dit hör Therefore Stand, The Supernatural-ness of Christ, Have you considered Him? The Biblical doctrine of Heaven, A Treasury of books for Bible study och många andra. Han sammanställde också det utomordentliga verket Great Sermons on the Birth, Death and Resurrection of Christ med ett 50-tal predikningar av framstående teologer och förkunnare.