DVD-filmer

DVD-filmer


Vi presenterar här ett antal professionellt gjorda filmer, där flera framstående vetenskapsmän runtom i världen ger sin syn på livets uppkomst,

meningen med livet och pekar på svagheterna i evolutionsläran. Informationen i dessa filmer visar på att det finns intelligenta skäl att tro

att livet inte uppstått av sig själv utan är ett resultat av design och planering.

GÅTAN OM LIVETS UPPKOMST


Flera framstående vetenskapsmän argumenterar på ett övertygande sätt för att livet och informationen som finns i DNA-molekylen måste ha ett intelligent ursprung. Vårt mänskliga DNA innehåller tre miljarder enskilda tecken, som är ordnade på ett bestämt sätt så att de överför genetisk information och detaljerade instruktioner precis som bokstäverna i en skriven text. Varje cell innehåller information – men varifrån kommer informationen?

Naturligt urval, slump eller självorganisering ger inga bra förklaringar på den frågan. Intelligenta texter och instruktioner har vad vi vet alltid ett intelligent ursprung. I denna film får du möta välkända och erkända forskare som Dean Kenyon, Stephen C. Meyer, Michael Behe och många, många andra. Pris 135 kr.

EVOLUTIONSLÄRANS AKILLESHÄLAR


Denna film avslöjar evolutionslärans svagheter. Filmen är en 96 minuters dokumentär. 15 aktiva vetenskapsmän redogör för sina starka tvivel och invändningar mot evolutionsläran. Man fokuserar på det bevismaterial som normalt anses vara lärans grundbultar och beskriver svagheterna och bristerna i argumenten för evolutionen. Detta är information som sällan kommer fram i massmedia och som inte heller omnämns i läroböckerna i skolans värld.


Svensk textning. Menytexten är på finska, så välj rätt vid uppspelning: Toista kaikki = spela film. Kielia setukset = välj språk i undertext. Ruotsi = svenska.

Pris 160 kr.

APMÄNNISKOR, FELANDE LÄNKAR OCH BIBELN

Föredrag av den brittiske vetenskapsmannen Philip Bell. Han har studerat biologi och geologi vid Wales University och avlade examen i zoologi 1989. Han ställer frågan: Är felande länk-fynden apor, människor eller något annat? Bell citerar flitigt från evolutionister och fastslår att populära illustrationer och modeller på en utvecklingsföljd från apa till människa är rena fantasier som inte kan styrkas av vetenskapliga fakta. Han visar också att idéer och teorier inom naturvetenskapen hela tiden ändras till skillnad från den bibliska skapelseläran, som bara blir alltmer bekräftad för varje dag som går.

Pris 50 kr. (Second hand).

APMÄNNISKAN – DEN STORA ILLUSIONEN!

Geologen dr Terry Mortenson håller ett föredrag på denna DVD, där han visar att påståendena om att apmänniskan skulle ha hittats inte håller vid en kritisk bedömning. Han går igenom fynden efter Lucy och många av de andra kända fossilfynden, som gång efter gång har ropats ut som den felande länken mellan apa och människa. Ingen av dem kan anses bevisa människans härstamning från de apliknande djuren. Skapelseläran ger däremot en bättre förklaring på hur människan har uppstått.

Pris 50 kr. (Second hand).

ATEISMEN FÖRVILLAR MILJONER MÄNNISKOR!

Den välkände författaren och debattören Ray Comfort går i den här filmen ut till studenter på några universitet och frågar dem om de tror på Gud. Nästan alla svarar NEJ på frågan. De är ateister, säger de. Men när Ray ställer lite frågor till dem om vem som kom först av hönan och ägget eller frågar dem om de tror att ingenting har blivit någonting av sig själv, då blir studenterna mer tveksamma. Richard Dawkins medverkar i filmen och flera av studenterna ändrar inställning och åsikt under programmets gång.

Pris 50 kr. (Second hand).